Logo

Følg mig
 • Blog
 • Eksamensangst – find dig ikke i det

Eksamensangst – find dig ikke i det

Eksamensangst

Solen skinner, sommeren er på vej… og på denne tid af året desværre også eksamensangst hos rigtig mange studerende. Heldigvis er der noget at gøre!

Hvad er eksamensangst

Evnen til at opleve angst er medfødt og vigtig for vores overlevelse. Når der er en rationel grund til at være bange, så giver angsten mening og gør os i stand til at reagere hurtigt, når der er brug for det. Når der er tale om eksamen, så er vi ikke reelt i fare, men krop og hjerne reagerer som om, vi var – alarmberedskabet går i gang, og der kan komme en trang til at kæmpe eller flygte, som er kroppens naturlige respons på en trussel. Angst i relation til eksamen er uhensigtsmæssig, da selve angsten medfører forringet evne til at præstere bedst muligt i selve eksamenssituationen.

At være nervøs til eksamen er helt normalt. En lille nervøsitet kan endda være en fordel, da det får os til at præstere bedre, fordi vores skærper sanses og kroppen bl.a. udskiller adrenalin. Men tager nervøsiteten overhånd og bliver til egentlig angst, kan det – udover at være ubehageligt både fysisk og psykisk – også gøre, at vi præsterer dårligt eller ligefrem dumper eksamen.

Symptomer på eksamensangst

Eksamensangst har mange udtryk, men noget af det, de fleste kan genkende er:

 • Negative tanker og/eller tankemylder
 • Påvirkning af koncentration
 • Oplevelsen af angst
 • Fysiske symptomer (hjertebanken, kvalme mv)
 • Trang til at græde
 • Irritabilitet
 • Dårlig samvittighed
 • Oplevelsen af manglende kontrol
 • Søvnbesvær, appetitforandringer
 • Overspringshandlinger og handlingslammelse
 • Overforberedelse

Nogle oplever kun eksamensangsten i selve eksamenssituationen, andre oplever det i lange perioder op til eksamen. Nogle oplever det en enkelt gang, andre har det som tilbagevendende problem.

Eksamensangst kan også opstå i situationer, hvor ens præstation skal bedømmes af andre, men hvor man ikke nødvendigvis skal til en formel eksamen. Angsten centrerer sig om oplevelsen af ikke at være god nok eller kunne præstere godt nok. Der er ofte tanker om, hvor forfærdeligt det hele kan gå eller, hvor pinligt det bliver.

Eksamensangst kan ramme alle og kan have meget forskellig forklaring. Nogle oplever det særligt på baggrund af andre lidelser – fx depression, nogle stiller meget høje krav til sig selv, nogle har dårlige erfaringer og andre oplever høje forventninger fra andre.

Hvad gør man ved eksamensangst?

Det er rigtig vigtigt at blive klar over, hvad der spiller ind i forhold til eksamensangst. På den måde kan der gøres noget ved det – og det ER muligt at lære at tackle eksamensangst.

Jo hurtigere man får den rette hjælp, jo mindre får problemet lov at fylde også i fremtiden.

Det, der kan være vigtigt at få hjælp til, er:

 • At få planlagt eksamensforløbet godt
 • Redskaber til at håndtere selve eksamenssituationen
 • Hjælp til at dæmpe nervøsiteten op til eksamen
 • Hjælp til at bevare roen, så søvnen og fokus fungerer
 • Strategier til, hvis ”klappen går ned”
 • At genvinde kontrollen over angsten

Gode råd mod eksamensangst

 • Tag angsten alvorligt og identificer, hvad der holder den i live – på den måde, kan man arbejde med redskaber målrettet sin egen angst
 • Fortæl din lærer, hvordan du har det, og aftale med ham/hende, hvordan du kan få hjælp med det, du frygter. For nogle vil det hjælpe, hvis læreren kommer med nogle stikord, opfordrer til at man kigger i sine noter, tager en tår vand eller andet.
 • Giv din krop de bedste betingelser op til eksamen – få sovet, spist og drukket fornuftigt
 • Sørg for en god balance i eksamenstiden mellem fokus og koncentration og på at slappe af, lade hjernen hvile og holde pause
 • Træk vejret😊 Når vi er angste, har vi en tendens til ikke at trække vejret rigtigt, hvilket kan forstærke følelsen af angst. Derfor gælder det om at trække vejret roligt – langsomt, og at trække vejret helt ned i maven

Det kan være rigtig vigtigt at gøre noget ved sin eksamensangst, inden den vokser sig større end nødvendigt. Ved at presse sig selv for meget, kan angsten vokse og netop risikere at være årsag til, at man får den dårlige oplevelse, man frygter. Dette kan få problemet til at eskalere helt unødvendigt. At undgå situationer, der fremkalder præstationsangst eller eksamensangst kan omvendt være lige så uhensigtsmæssig, da man ikke får den nødvendige erfaring i, at man kan håndtere det, så derfor handler det om at bruge de rigtige redskaber til på en kontrolleret måde at tage magten tilbage over angsten. I lettere tilfælde vil en samtale med studievejleder eller lærer kunne gøre en kæmpe forskel. Andre gange kan der være brug for professionel hjælp, og man kan ofte med få samtaler og enkle, men målrettede redskaber gøre en kæmpe forskel.

Lad aldrig angsten styre dig, men lær at styre angsten!

Og til alle jer, der kæmper med bøgerne her i solen – husk at tage en pause og nyd livet indimellem. God læselyst.

 

eksamensangst