PTSD

Posttraumatisk belastningsreaktion

PTSD kaldes på dansk posttraumatisk belastningsreaktion. PTSD er en forkortelse af den amerikanske diagnose Post Traumatisk Stress Disorder.

Det er en psykisk tilstand, der opstår på baggrund af en traumatisk begivenhed af særlig truende eller katastrofeagtig karakter. Det kan være røveri, overfald, voldtægt, bilulykker eller andet. Soldater, der har været i krig rammes indimellem også af PTSD. Har man været udsat for længerevarende grov mobning, kan man også udvise samme symptomer.

Begivenhederne vil naturligvis påvirke alle, men ikke alle udvikler PTSD.

Symptomer på PTSD

Personer med PTSD er plaget af tilbagevendende episoder med genoplevelse af traumet. Disse genoplevelser kan virke meget voldsomme og livagtige og medføre stærk ubehag eller angst. Genoplevelserne kan være enten i form af flash-backs, påtrængende erindringer, drømme eller mareridt. Samtidig kan man opleve angst, hvis man befinder sig i situationer, hvor man mindes om traumet. Hvis man for eksempel har været udsat for en bilulykke, kan man opleve stærk angst, hvis man blot ser en bil. Dette kan betyde, at personen udvikler en omfattende undgåelsesadfærd, og hverdagen kan på den måde blive stærkt påvirket og begrænset.

Personen oplever ofte at være i konstant alarmberedskab og selv små ting – lyde for eksempel – kan få personen til at fare sammen. Mange med PTSD oplever også søvnvanskeligheder, koncentrationsbesvær, vredesudbrud og social tilbagetrækning. Ofte udvikles også angst og depression. Det er også almindeligt, at klienten indledningsvist i terapien oplever at have helt eller delvist hukommelsestab for selve den traumatiske oplevelse.

Behandling

Kognitiv adfærdsterapi, herunder en særlig udviklet tilgang til PTSD behandling, der hedder Prolonged Exposure, er særlig velegnet til behandling af PTSD. Jo hurtigere i forløbet, man kommer i behandling, jo bedre er prognosen for fuld helbredelse.

Klienten har ofte udviklet en massiv undgåelse for alt, hvad der minder om traumet, og vil således være ambivalent if. at søge behandling, idet klienten frygter, at skulle snakke om begivenheden og ofte har brugt mange kræfter på at prøve at glemme det hændte. Hvis dette er fremtrædende, vil første skridt være at skabe trygge rammer og en god forståelse for, hvordan behandlingen kommer til at forløbe. Hvis klienten har udviklet svære depressive symptomer, vil det ofte være her, behandlingen tager sit udgangspunkt. Herefter vil behandlingen rette sit fokus mod de faktorer, der vedligeholder symptomerne.

Der arbejdes derfor i terapien både med erindringer og tanker om traumet samt med undgåelsesadfærden. Undgåelsen kan dels dreje sig om undgåelse af bestemte ting eller steder, men kan også være et forsøg på undgåelse og undertrykkelse af tanker og erindringer af traumet. Undgåelsen vedligeholder lidelsen og medfører desuden, at personen har begrænsede muligheder for at leve sit liv meningsfuldt.

Terapien vil have fokus på begge former for undgåelse og på struktureret og kontrolleret og gradvist at eksponere klienten for det undgåede – hele tiden i trygge rammer. Øvelser mellem sessionerne er en vigtig del af terapien. Disse øvelser tager altid udgangspunkt i det sted, hvor klienten befinder sig i terapien og aftales altid med klienten fra gang til gang.

Almindelige efterreaktioner på traumatiske oplevelser er ofte skyld eller skam, hvorfor dette også adresseres i terapien.

Hvordan kommer jeg videre?

Lad os sammen lave en plan for, hvordan du kan få hjælp! Du er velkommen til at kontakte mig for en uforpligtende samtale om, hvordan jeg kan hjælpe dig. Hvis ikke, jeg kan hjælpe dig, kan jeg hjælpe dig med at finde en, der er kompetent inden for netop din problemstilling. Du kan ringe til mig på 29 12 19 84 eller skrive til mig på mail: mail@psykologtrinemoll.dk

ehimetalor-akhere-unuabona-pTUCMqXCOrk-unsplash
luis-galvez-I8gQVrDcXzY-unsplash
holly-mandarich-UVyOfX3v0Ls-unsplash

Kontakt Mig

Privatliv(Required)

Søndergade 14, 1.tv 8600 Silkeborg
Ring til mig 29 12 19 84