Logo

Følg mig
  • Om mig

Om mig

Lidt om mig og min faglige baggrund

Jeg er født i 1972 og uddannet psykolog fra Århus Universitet. Jeg er autoriseret psykolog og medlem af Dansk Psykologforening, hvorfor jeg er underlagt de fælles nordiske etikregler. Jeg har tavshedspligt og garanterer naturligvis diskretion.

Jeg har en tidligere baggrund som folkeskolelærer og har arbejdet både i normal- og specialklasser. Jeg har herfra en bred erfaring i undervisning og formidling, ligesom jeg har indgående indsigt i børn og unges udvikling. Jeg er desuden gift og mor til fire, så jeg er også erfaren i at få en travl hverdag til at hænge sammen.

Erfaren psykolog

Som psykolog i Silkeborg har jeg meget erfaring fra mine arbejdsår i regionens tilbud til mennesker med svær OCD, PTSD og angstlidelser, og jeg har en særlig og personlig interesse i ADHD. Jeg har arbejdet som privatpraktiserende psykolog siden 2014 og har her arbejdet med en lang række meget forskellige psykologiske problemstillinger som for eksempel stress, angst, depression, livskriser, lavt selvværd og sorgbearbejdning. Jeg har arbejdet terapeutisk både med unge mennesker, voksne og par.

Jeg prioriterer min faglige udvikling og kvalificering højt og deltager derfor i regelmæssig supervision og kurser, hvor jeg kan få ny viden og inspiration. Det betyder, at mit arbejde tager højde for resultaterne af ny forskning og viden, hvilket naturligvis er til gavn for klienten. Jeg har således gennemført en lang række kurser og workshops, herunder en toårig kognitiv adfærdsterapeutisk efteruddannelse. Aktuelt er jeg ved at gennemføre Dansk Psykologforenings specialistuddannelse i psykoterapi samt en treårig efteruddannelse i ISTDP, der er en særlig behandlingsmetode. Ved at have en solidt  faglig funderet viden, en bred værktøjskasse og en faglig viden under konstant udvikling, har jeg mulighed for at tilrettelægge det individuelle forløb ud fra netop den enkelte klients behov.

Se mere om terapi og metoder