Depression

Tristhed og depression

Mellem hver femte og sjette dansker udvikler på et eller andet tidspunkt i livet depressive symptomer. Nogle mennesker lider af gentagen, periodisk depression.

Der er stor forskel på at være trist og ked af det og på at have en depression

At være trist og ked af det i kortere perioder er helt normalt og noget, de fleste af os kender. Det går som regel over af sig selv. Årsager til depression kan for eksempel være, at vi bliver fyret, har problemer i vores nære relationer eller, hvis vi har problemer i vores hverdag.

Tegn på depression er, hvis tristheden har stået på i mere end to uger, og man har mistet lysten til de ting, man plejer at holde af, energien er nedsat og man har en tiltagende oplevelse af meningsløshed.

Depressionssymptomer

Mellem hver femte og sjette dansker udvikler på et eller andet tidspunkt i livet depressive symptomer. Nogle mennesker lider af gentagen, periodisk depression.

Der er stor forskel på at være trist og ked af det og på at have en depression

At være trist og ked af det i kortere perioder er helt normalt og noget, de fleste af os kender. Det går som regel over af sig selv. Årsager til depression kan for eksempel være, at vi bliver fyret, har problemer i vores nære relationer eller, hvis vi har problemer i vores hverdag.

Tegn på depression er, hvis tristheden har stået på i mere end to uger, og man har mistet lysten til de ting, man plejer at holde af, energien er nedsat og man har en tiltagende oplevelse af meningsløshed.

Depression forekommer i forskellige grader

Man opdeler depression i tre grader. Grænserne mellem de tre tilstande afhænger af antallet af symptomer.

 • https://psykologtrinemoll.dk/wp-content/uploads/2021/06/cropped-favicon-1.png

  Let depression

  Her vil man ofte fungere i hverdagen. Man kan være sammen med venner, man kan passe sit arbejde, men det kræver mere energi end vanligt, og man kan have vanskeligt ved at holde humøret oppe.

 • https://psykologtrinemoll.dk/wp-content/uploads/2021/06/cropped-favicon-1.png

  Moderat depression

  Her kan man ofte ikke længere opretholde en normal hverdag. Det kan være tiltagende svært at fungere på arbejde og i socialt selskab. Søvnen er ofte påvirket og man er i væsentlig grad plaget af nedsat humør.

 • https://psykologtrinemoll.dk/wp-content/uploads/2021/06/cropped-favicon-1.png

  Svær depression

  Ved svær depression er det daglige funktionsniveau i høj grad påvirket. Det kan føles uoverskueligt at passe personlig hygiejne eller deltage i samtaler med venner. Der kan være selvmordstanker, der kan udvikle sig til også at involvere konkrete planer for, hvordan man kan begå selvmord. Dette er ikke aktuelt for alle.

  Hvis der er tale om selvmordstanker, bør man altid søge hjælp. Akut hjælp kan altid, døgnet rundt, søges hos egen læge eller ved vagtlægen.

Behandling af depression

Hurtig depressionsbehandling kan gøre en stor forskel for det depressive forløb, samt give redskaber til at tackle og forebygge eventuelle fremtidige depressive perioder.

Der er dokumenteret effekt af forskellige terapeutiske metoder til behandling af depression. Kognitiv adfærdsterapi er blandt andet meget effektiv, ligesom ISTDP (intensiv kortids dynamisk terapi) er effektiv.

I kognitiv adfærdsterapi arbejdes med tænkningen og adfærden, der begge er med til at vedligeholde den depressive tilstand. Formålet er at øge aktivitetsniveauet og humøret, således at livskvaliteten genoprettes. Behandling af depression uden medicin vil være et naturligt førstevalg.

Ved svær depression vil terapi ofte være suppleret med medicinsk behandling. Denne foregår gennem egen læge.

Hvordan kommer jeg videre?

Hurtig depressionsbehandling kan gøre en stor forskel for det depressive forløb, samt give redskaber til at tackle og forebygge eventuelle fremtidige depressive perioder.

Der er dokumenteret effekt af forskellige terapeutiske metoder til behandling af depression. Kognitiv adfærdsterapi er blandt andet meget effektiv, ligesom ISTDP (intensiv kortids dynamisk terapi) er effektiv.

I kognitiv adfærdsterapi arbejdes med tænkningen og adfærden, der begge er med til at vedligeholde den depressive tilstand. Formålet er at øge aktivitetsniveauet og humøret, således at livskvaliteten genoprettes. Behandling af depression uden medicin vil være et naturligt førstevalg.

Ved svær depression vil terapi ofte være suppleret med medicinsk behandling. Denne foregår gennem egen læge.

jonathan-rados-Sbxt82CsMxA-unsplash
melanie-wasser-j8a-TEakg78-unsplash
sasha-freemind-Pv5WeEyxMWU-unsplash
eric-ward-akT1bnnuMMk-unsplash
joshua-earle-_fiqul_u3QA-unsplash

Kontakt Mig

Privatliv(Required)

Søndergade 14, 1.tv 8600 Silkeborg
Ring til mig 29 12 19 84