Databehandling

Velkommen – privatlivspolitik

Privatlivspolitik. Her er lidt information om, indhentning og håndtering af data i relation til et behandlingsforløb hos mig.

Jeg tager din databeskyttelse alvorligt og lever op til kravene i EU´s persondataforordning, der er trådt i kraft pr. 25.5. 2018. Også kaldet GDPR. Jeg indhenter og håndterer ligeledes data og oplysninger i relation til anden relevant sundhedsretslig lovgivning, herunder dokumentations- og tavshedspligt.

Du kan til enhver tid spørge mig om, hvordan jeg behandler dine data – min privatlivspolitik.

Jeg har tavshedspligt if. det du fortæller mig under samtalerne, og det er lovpligtigt, at jeg noterer og opbevarer oplysninger om dig og det, vi taler om. Det er kun mig, der har adgang til din journal.

Hvilke oplysninger

Jeg noterer og gemmer især oplysninger om sociale og helbredsmæssige forhold, som har betydning for vurdering og behandling. Udover de sociale og helbredsoplysninger, jeg selv noterer om dig, kan jeg modtage helbredsoplysninger om dig fra andre, fx din sundhedsforsikring. Oplysningerne anvendes til brug for god samtale eller behandling og de administrative funktioner, der er forbundet hermed.

Jeg kan også registrere andre oplysninger om dig til brug for afregningsformål.

Jeg har pligt til at opbevare dine helbredsmæssige og andre følsomme oplysninger sikkert og fortroligt.

Videregivelse af oplysninger

Videregivelse af helbredsoplysninger og andre personfølsomme oplysninger må kun ske med dit samtykke og så vidt muligt aftaler jeg indholdet heraf med dig. Det vil typisk være til andre sundhedspersoner, fx din egen læge. Det kan også være til attester til fx kommune eller forsikring. Jeg har pligt til at bryde min tavshed, hvis der er alvorlig risiko for, at du eller andre kommer til skade med det formål at forebygge skaden. Hvis der er alvorlig mistanke om, at et barns udviklingsbetingelser er i fare, har jeg underretningspligt.

De oplysninger, jeg har registreret til brug for afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne (sygesikringen, forsikring, kommune) og for revision. Min revisor har tavshedspligt og får alene oplysninger, der vedrører regnskabet.

Ved manglende betaling sendes udestående til inkasso.

Hvor længe opbevares oplysningerne?

Jeg har pligt til at opbevare din journal i minimum 5 år fra det seneste notat i journalen. Herefter tilintetgøres den.

Dine rettigheder

Du kan få indsigt i, hvilke oplysninger, jeg har registreret om dig ved at kontakte mig. Du har ret til at få en kopi af journalen. Jeg må ikke slette i journalen, men hvis du mener, der er fejl i journalen, kan du bede om at få lavet en tilføjelse. For oplysninger, der ikke er omfattet af patientjournalen, har du ret til at få rettet eller slettet ukorrekte oplysninger.

Klage

Hvis du er utilfreds med, hvordan jeg håndterer oplysninger om dig, vil jeg selvfølgelig gerne vide det, og om muligt ændre det, du er utilfreds med. Derudover kan klage over min behandling af dine personoplysninger indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5.sal, 1300 København K. www.datatilsynet.dk

Dataansvarlig – ansvarlig for privatlivspolitik:

Trine Moll, cand.psych aut
CVR.nr: 33232675
Søndergade 14, 1.tv
8600 Silkeborg
Tlf. 29 12 19 84
Mail: mail@psykologtrinemoll.dk

Autoriseret af psykolognævnet
Medlem af Dansk Psykologforening.

signature-pro-r99-Kg4_MGU-unsplash(1)

Kontakt Mig

Privatliv(Required)

Søndergade 14, 1.tv 8600 Silkeborg
Ring til mig 29 12 19 84