Angst Behandling

Hvorfor får man angst? Angstsymptomer og behandling

Angsten er invaliderende… Angstbehandling

Angstbehandling er effektiv mod angst. Når angsten hjælper os med at undgå fare eller komme ud af en farlig situation, er den hensigtsmæssig. Men hvis angsten kommer ud af proportion med den aktuelle fare, kan det have store omkostninger, og angsten er ikke længere hensigtsmæssig. Når angsten er uden synlig grund opleves den oftest meget ubehageligt og invaliderende på ens liv og livskvalitet. Angst kan, hvis den ikke behandles, udvikle sig til at være meget begrænsende for ens hverdag.

Angst er hensigtsmæssigt…

Evnen til at føle angst er en medfødt egenskab. Normalt er angst en hensigtsmæssig mekanisme, når angsten vel at mærke er rettet mod noget, der reelt er farligt. Angst hjælper kroppen med at kunne handle hensigtsmæssigt og fremkalder derfor mange kropslige symptomer. Det kan for eksempel være hjertebanken, sveden, rysten, vejrtrækningsbesvær, kvalme eller uro i maven og mange flere. De kropslige symptomer på angst har baggrund i kroppens alarmberedskab – kroppen gør klar til ”kamp eller flugt”.

Angst kan have mange former og optræder ofte sammen med depression.

Hvordan behandler man angst?

Her på siderne vil jeg kort gennemgå de forskellige former for angst.

Angstbehandling har gode prognoser. Behandling af angst og angstanfald gennem kognitiv adfærdsterapi sætter fokus på tanker, adfærd og eksponering. I stigende grad opnår klienten bedre livskvalitet og angsten reduceres i takt med behandlingen.

Som psykolog har jeg stor erfaring med angstbehandling og hjælper dig gerne. Du er meget velkommen til at kontakte mig for en uforpligtende snak om, hvordan jeg kan hjælpe dig. Nedenfor vil jeg kort gennemgå de forskellige former for angst. Under de forskellige faner kan du trykke ind og læse mere om tegn på angst, samt hvordan man behandler angst.

Social angst

Social fobi eller social angst drejer sig om ubehag og anspændthed i samvær med andre mennesker. Angst for at andre tænker negativt om en, eller man kommer til at opføre sig pinligt. Der udvikles ofte stor undgåelse for situationer, hvor man kan risikere at blive genstand for opmærksomhed, for eksempel at handle, gå til lægen, telefonsamtaler og smalltalk. Tankerne kredser om, hvad andre tænker om en, samt ofte også om ikke at kunne skjule sin angst eller nervøsitet. De fysiske tegn kan være rystende hænder, sveden, rødmen, hjertebanken med videre. Læs mere om socialangst her.

Generaliseret angst

Generaliseret angst kaldes også nogle gange bekymringsangst, idet omdrejningspunktet er en overdreven bekymring eller ængstelse for hverdags begivenheder og problemer, der ofte centrerer sig om de nære pårørende. Angsten udløses ikke nødvendigvis i bestemte situationer, men opleves som en vedvarende nervøs tilstand. Ofte er der fysiske symptomer som hjertebanken, svimmelhed, rysten og generel anspændthed. Læs mere om generaliseret angst her.

Panikangst og agorafobi

Panikangst er voldsomme, pludseligt indsættende angstanfald. I begyndelsen kommer disse ud af det blå, og senere vil personen ofte udvikle angst for angstanfaldene – angst for angsten. Ofte vil klienten også udvikle angst for steder eller begivenheder, der forbindes med angstanfald – agorafobi. Typisk undgåelse relaterer sig til færden uden for hjemmet, at opholde sig i store forsamlinger eller at tage offentlig transport. Tankerne kredser om at dø, miste kontrollen, lide af alvorlig lidelse eller blive sindssyg. De kropslige angstsymptomer kan være hjertebanken, sveden, mundtørhed, vejrtrækningsbesvær og meget andet. Læs mere om panikangst her.

Enkelt fobi

Enkelt fobisk angst – eller fobier, er angst, der er knyttet til specifikke ting eller situationer. Angsten bliver overdreven og kan få store konsekvenser for ens hverdag. Ofte forekommende enkelt fobier kan være angst for edderkopper, angst for fugle, angst for blod, højdeskræk og meget andet. Læs mere om enkeltfobisk angst her.

OCD

OCD er den amerikanske betegnelse og betyder obsessive compulsive disorder. Det er en angsttilstand, hvor der ofte er både tvangstanker og tvangshandlinger. Tvangstankerne kommer igen og igen og medfører angst, ubehag, stress og ofte også selvbebrejdelser. For at neutralisere ubehaget udføres tvangshandlinger. Tvangshandlinger er gentagne, bestemte handlinger. OCD er en pinagtig lidelse, og ofte er klienten meget flov over sin lidelse. Læs mere om OCD her.

PTSD

PTSD er den amerikanske betegnelse og betyder Post Traumatisk Stress Disorder. På dansk kalder man det ofte post traumatisk belastningsreaktion. Det er en angstlidelse, der opstår på baggrund af oplevelsen af en traumatisk begivenhed, for eksempel røveri, overfald, voldtægt, bilulykke eller andet. Der vil være tale om flash-backs og påtrængende erindringer fra den voldsomme begivenhed, og man vil ofte være plaget af angst, hvis man befinder sig i situationer, der minder om traumet. Personen oplever konstant at være i alarmberedskab. Læs mere om PTSD her.

priscilla-du-preez-aPa843frIzI-unsplash(1)
fernando-cferdo-6x2iKGi6SPU-unsplash(1)
priscilla-du-preez-F9DFuJoS9EU-unsplash(1)
toni-koraza-vnAa6Ra34A4-unsplash
annie-spratt-H582qBzGmHQ-unsplash
pexels-shvets-production-8410828(1)
scared-man
pexels-andy-barbour-6684287
ehimetalor-akhere-unuabona-pTUCMqXCOrk-unsplash

Kontakt Mig

Privatliv(Required)

Søndergade 14, 1.tv 8600 Silkeborg
Ring til mig 29 12 19 84