ISTDP (intensiv dynamisk kortidsterapi)

ISTDP intensiv dynamisk korttidsterapi

ISTDP intensiv dynamisk korttidsterapi er den amerikanske forkortelse af “Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy”.

ISTDP kaldes på dansk ”intensiv dynamisk korttidsterapi”, og er en videnskabelig dokumenteret metode. Metoden er endnu relativ ny i danske sammenhænge. I de senere år har forskning overbevisende påvist, at metoden er særdeles effektiv til behandling af en lang række psykiske og psykosomatiske lidelser.

Man antager i ISTDP, at psykiske problemer er opstået, idet klienten ubevidst har undgået føleler, der er knyttet til smertefulde oplevelser i klientens fortid. Det, at undgå følelser, skaber uhensigtsmæssig adfærd for klienten. Disse uhensigtsmæssige mønstre medfører, at klienten ikke fungerer optimalt ud fra sit potentiale. Og ej heller på optimal vis tager vare på sig selv og sin psykiske velbefindende.

At rumme sine følelser

ISTDP er en psykodynamisk metode, der fokuserer på klientens egen forståelse og mestring af sit følelsesliv, kropslige symptomer og måde at indgå i relationer til andre mennesker. Målet med terapien er, at klienten frit kan rumme de følelser, der er – og handle i overensstemmelse med disse fremfor at gøre brug af forskellige uhensigtsmæssige forsvarsmekanismer. Uhensigtsmæssige forsvarsmekanismer kan for eksempel være at skabe afstand til andre eller overskride sine egne grænser. Dette kan medføre ubehag og frustration, skyld og selvbebrejdelse. I terapien arbejdes der på at øge klientens forståelse af og evne til at håndtere sine problemstillinger. Herved fremmes den psykisk sunde udvikling.

Følelser, angst og forsvarsmekanismer

ISTDP er en oplevelsesorienteret og følelsesfokuseret metode, hvor fokus er på undersøgelsen af sammenhænge mellem tanker, adfærd, kropslige fornemmelser og underliggende følelser. Der fokuseres endvidere på, hvordan nuværende udfordringer og problematikker har rødder i fortiden. Der undersøges, hvordan disse mønstre har betydning for klienten i dag. Klienten har i sin barndom indlært mønstre for at håndtere sine følelser, særligt i relation til andre mennesker. Nogle følelser er blevet forbundet med angst, og klienten har derfor udviklet forskellige forsvarsmekanismer. Det er betydningen af følelser, angst og forsvarsmekanismer, der er i fokus i terapien. Formålet er, at klienten bliver bevidst om sine egne mønstre, både hensigtsmæssige og uhensigtsmæssige. Herved bliver klienten i stand til at ændre de uhensigtsmæssige mønstre. Klienten bringes i kontakt med det ubevidste, hvilket ofte er afgørende for at få fuld indsigt i baggrunden for de aktuelle psykiske vanskeligheder. Der arbejdes altså ikke alene på at fjerne symptomer, men i særdeleshed på at styrke og udvikle den sunde del af klientens personlighed.

ISTDP udvikles kontinuerligt i takt med nyere neurologisk forskning, og integrerer denne viden i det terapeutiske arbejde.

ISTDP-terapi2
ISTDP-terapi3
ISTDP-terapi

Kontakt Mig

Privatliv(Required)

Søndergade 14, 1.tv 8600 Silkeborg
Ring til mig 29 12 19 84