Psykologhjælp til unge

Jeg har stor erfaring i at rådgive samt arbejde som psykolog med unge under 25 år

At være ung – teenager

At være ung – teenager – er for mange en svær tid. Der er stadig flere krav, man skal leve op til og tage stilling til. Den unge skal forholde sig til valg af uddannelse, valg af kammerater, kæreste og livsstil. Der er desuden hele tiden mulighed for at ”være på”. De valg, man træffer i ungdommen, følger videre ind i voksenlivet. Det er derfor vigtige og betydningsfulde valg, der for nogle synes helt overvældende.

Ungdomsårene er samtidig den periode, hvor man udvikler sin personlighed. Dette medfører for mange en vis – og nødvendig – afstandtagen til forældrene. Det kan i nogle tilfælde blive så udfordrende for både den unge og forældrene, at det synes uoverskueligt at være i. Den unge kan på baggrund af dette til tider føle sig endnu mere ensom og alene med sine udfordringer – på trods af forældrenes mange anstrengelser på at forsøge at hjælpe.

Unges problematikker

Når man er teenager, kan der være en række forskellige problemstillinger og udfordringer. Almindelige problematikker, jeg møder i mit virke som psykolog til unge er for eksempel:

 • https://psykologtrinemoll.dk/wp-content/uploads/2021/06/cropped-favicon-1.png

  ensomhed, tristhed, depression

 • https://psykologtrinemoll.dk/wp-content/uploads/2021/06/cropped-favicon-1.png

  usikkerhed, lavt selvværd

 • https://psykologtrinemoll.dk/wp-content/uploads/2021/06/cropped-favicon-1.png

  følelsen af pres fra skole, lektier mv

 • https://psykologtrinemoll.dk/wp-content/uploads/2021/06/cropped-favicon-1.png

  angst – det kunne være social angst, eksamens/præstationsangst eller andet (læs mere her)

 • https://psykologtrinemoll.dk/wp-content/uploads/2021/06/cropped-favicon-1.png

  følelsen af pres over mange aktiviteter (skole, job, venner, familie, kæreste)

 • https://psykologtrinemoll.dk/wp-content/uploads/2021/06/cropped-favicon-1.png

  mobning

 • https://psykologtrinemoll.dk/wp-content/uploads/2021/06/cropped-favicon-1.png

  stress (læs mere her)

 • https://psykologtrinemoll.dk/wp-content/uploads/2021/06/cropped-favicon-1.png

  kærestesorger

 • https://psykologtrinemoll.dk/wp-content/uploads/2021/06/cropped-favicon-1.png

  mange skænderier med forældre eller følelsen af, at de ikke bliver forstået

 • https://psykologtrinemoll.dk/wp-content/uploads/2021/06/cropped-favicon-1.png

  dødsfald i den nære familie

 • https://psykologtrinemoll.dk/wp-content/uploads/2021/06/cropped-favicon-1.png

  forældres skilsmisse

 • https://psykologtrinemoll.dk/wp-content/uploads/2021/06/cropped-favicon-1.png

  selvskadende adfærd

 • https://psykologtrinemoll.dk/wp-content/uploads/2021/06/cropped-favicon-1.png

  den unge har måske fået en diagnose eller venter på udredning

Psykologhjælp til unge under 25 år

Rigtig mange unge med problemer kan have glæde af psykologsamtaler, når de oplever livet svært af den ene eller anden grund. Det kan være hensigtsmæssigt at tage problemerne i opløbet – inden udfordringerne bliver så store, at de medfører mere alvorlige følelsesmæssige reaktioner som for eksempel stress, angst eller depression.

Samtalerne vil indledningsvist have fokus på at afklare problemstillingen og opstille mål for terapien. De følgende samtaler vil have fokus på, hvordan den unge har det, hvordan han eller hun har arbejdet med problemstillingen siden sidste samtale, samt fokus på at udvikle hensigtsmæssige strategier for at arbejde med problemstillingen. Den unge lærer at se sig selv på en ny måde, bryde uhensigtsmæssige mønstre og lære nye strategier til at begå sig i hverdagen med. På den måde oplever den unge det mere frit at bevæge sig rundt i livet, i skolen, blandt venner og i hjemmet. Ved at fokusere på muligheder og positive tilvalg – fremfor begrænsninger – vil den unge opleve større trivsel og livskvalitet.

Nogle teenagere har umiddelbart let ved at skulle betro sig til en udenforstående psykolog. Andre kræver mere tilløb, førend tilliden er der. Dette er lige så forskelligt som for voksne. For de fleste unge oplever jeg dog, at terapien er et frirum, hvor de svære ting får plads, og hvor det er trygt at arbejde med dette, således at nye muligheder åbner sig for den unge der modtager psykologhjælp. Min erfaring er også, at det for mange unge mennesker er af stor betydning at erfare, at det de slås med ofte er almindelige teenageproblemer, og de derfor ikke er alene.

Hvordan kommer jeg videre?

Lad os sammen lave en plan for, hvordan jeg som psykolog til unge, kan hjælpe din søn eller datter gennem terapi! Du er velkommen til at kontakte mig for en uforpligtende samtale om, hvordan jeg kan hjælpe dig. Hvis ikke, jeg kan hjælpe dig, kan jeg hjælpe dig med at finde en, der er kompetent inden for netop din problemstilling. Du kan ringe til mig på 29 12 19 84 eller skrive til mig på mail: mail@psykologtrinemoll.dk

Kontakt

Selv om man er på vej til at blive voksen, er det ofte, men ikke altid, forældrene, der tager kontakt til mig og aftaler eventuel behandling. Det aftales, om samtalerne skal foregå med eller uden mor og far. Ofte vil forløbet være en kombination, hvor den unge selv kommer til samtalerne de fleste gange, og hvor en samtale med den unge, forældrene og jeg aftales hen i forløbet. Nogle gange kan en samtale alene med forældrene være gavnligt. Dette afhænger naturligvis af problemstillingen og vil altid foregå i samråd med den unge.

Jo ældre man er, jo vigtigere er det, at man oplever, at samtalerne er et fortroligt rum for ham eller hende uden mor og far. Unge under 18, men over 15 år har ret til tavshedspligt ved en psykolog, hvorfor samarbejde med forældrene altid er afhængigt af samtykke med den unge. Undtagelser herfra er, hvis den unge er til fare for sig selv eller andre.

pexels-polina-zimmerman-3958470
trist-ung-mand
pexels-freestocksorg-171296

Kontakt Mig

Privatliv(Required)

Søndergade 14, 1.tv 8600 Silkeborg
Ring til mig 29 12 19 84