Kognitiv adfærdsterapi

Tanker, følelser, krop og adfærd

Kognitiv adfærdsterapi kaldes også i daglig tale ofte for kognitiv terapi.

I kognitiv adfærdsterapi er fokus på klientens problemer lige her og nu. Det betyder, at klienten efter hver session vil kunne gå hjem med noget, der kan bruges umiddelbart. Omdrejningspunktet i terapien vil være klientens tanker og adfærdsmønstre og formålet er, at klienten opnår indsigt i disse, således at de kan ændres, så de er mere hensigtsmæssige for klienten og ikke hæmmer livskvaliteten.

Kognitiv adfærdsterapi er i en lang række nationale og internationale referenceprogrammer anbefalet som metode for adskillige psykiske lidelser, blandt andet OCD og angst. Der er forsket overordentligt meget i effekten af kognitiv adfærdsterapi, og behandlingsformen er fundet overlegen i relation til mange psykiske lidelser.

Fokus på nutid og fremtid

Terapien vil have klientens tanker, følelser, kropslige reaktioner og adfærd i centrum. I en specifik situation, vil de fire elementer tilsammen udgøre vores oplevelse af situationen. Når jeg for eksempel oplever noget som farligt (tanker), bliver jeg bange (følelser), mit hjerte slår hurtigere (kropslig reaktion), og jeg vil forsøge at komme væk fra situationen (adfærd). Denne proces er helt central for alt, hvad vi oplever, og danner grundlag for, hvordan vi trives. Nogle gange kommer vi dog til at tænke eller handle uhensigtsmæssigt, og vi får følelsesmæssigt ubehag. Dette går ud over vores livskvalitet og danner grobund for psykisk lidelse. Vores tænke- og handlemønstre har naturligt baggrund i, hvordan vi gennem livet har dannet vores personlighed og vores måde at være i verden på (leveregler). Derfor giver indsigt i ens egen fortid også mulighed for at ændre vores fremtid. Fokus vil dog ved kognitiv adfærdsterapi altid blive lagt på nutiden og fremtiden, da vi jo ikke kan ændre fortiden.

Hjælp til selvhjælp

Kognitiv adfærdsterapi er som udgangspunkt en kortidsbehandling. De fleste forløb, naturligvis afhængig af problemets omfang og varighed, vil strække sig over 5-15 sessioner. Allerede i begyndelsen af terapien, vil klienten dog erhverve sig redskaber til at tackle sine problemer med. En vigtig del af terapien er det, som klienten arbejder med mellem sessionerne, hvor formålet er, at klienten afprøver de redskaber, der arbejdes med i terapien, således at de anvendes i den virkelighed, som klienten lever i. Målet er hjælp til selvhjælp.

Der forskes hele tiden i metoder til at forbedre behandlingen, og kognitiv adfærdsterapi er således konstant under udvikling.

pexels-tatiana-1083981
pexels-elina-krima-3326738
pexels-shvets-production-7176036

Kontakt Mig

Privatliv(Required)

Søndergade 14, 1.tv 8600 Silkeborg
Ring til mig 29 12 19 84